Информационния център за имигранти
гр. София, ул. „Парчевич" 25, тел. 02/939 47 47


На 6 ноември от 11:30 часа, мисията за България на Международна организация по миграция откри Информационен център за интеграция на имигранти.
Откриването на Информационния център за имигранти е в рамките на проекта на Международна организация по миграция (МОМ) „Създаване на мрежа от информационни центрове за имигранти в България" на Европейския интеграционен фонд за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС", създаване на методология за напредъка и изграждането на капацитет за реализация на тези дейности.
Целта на проекта е повишаване на информираността на граждани от трети страни за правата и задълженията им в Република България, за подкрепа и подпомагане достъпа до услуги и за гражданска ориентация, с оглед ефективна социална, икономическа и
културна интеграция в обществото.

«назад
ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 СБУДС. Всички права запазени.