Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» откри паметник на Христо Ботев в гр. Одеса

«Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира»
Христо Ботев

Автор: Екатерина Гержик

На 13 ноември 2009 година по инициатива на Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна», в Прохоровски сквер в гр. Одеса тържествено беше открит паметник на безсмъртния български публицист, революционер Христо Ботев. Архитектор на памятника е Владимир Глазърин, скулптор - Таисия Судбина.
Христо Ботев е най - голямото духовно и поетическо извисяване, до което се е допомогнал българският народ в своята многовековна история най - голямото и безспорното. Изключително надарен и многостранен в своите интереси и своите прояви, той надскача граници за да се нареди до големите поети, революционери и политически дейци на своето време.
Превъзмогвайки ограниченията на една действителност, чудовищно изостанало в своето развитие, той успя както никой друг да прозре в утрешния ден и чрез себеотрицание в името на своя идеал да стигне до върховната жертва, където смърт и безсмъртие си подават ръка, за да увенчаят избраниците на човешки род.
Христо Ботев бил ученик на Одеска гимназия в период на 1863-1865 година, работил като учител в село Задунаевка, Арцизки район, Одеска област. През 1875 година възглавя българско национално Освободително движение и се явява един от националните герои на България.
Тържествената церемония беше открита от Президента на Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна» - Юрий Иванович Граматик, който сподели, че за българите е голяма чест, че този човек е живял и учил в гр.Одеса. Христо Ботев внесе неотемен вклад в образователната сфера. Откриването на паметника е допълнителен вклад за украино - българските връзки.

На тържеството присътстваха: Председател на Одеска обласна държавна администрация - Николай Дмитриевич Сердюк; Председател на Одеския областен съвет - Николай Леонидович Скорик; Заместник - председател на обласния съвет - Георгий Иванович Арабаджи; началник на обласната постоянна комиссия по културата и историческото наследие на националните малцинства и религиите - Качанов Сергей Георгиевич; Председател на постоянната комиссия по опазването на обектите на културното наследие на Одески градски съвет - Шнайдер Станислав Аркадевич; Генералния консул на РБългария в гр. Одесса - г- н Георги Проданов; Председател на българско културно- просветно дружество за връзка с бесарабските и таврийските българи «Родолюбец» гр. София - Никола Караиванов; Началник на обласното управление на националностите и религиите - Ярослава Олексеевна Резникова; Владъка Белгород -Днестровский - Алексий; Вице - Президент на Асоциацията на българите в Украйна - Светлана Драгнева и представетели на общественноста от региона.
Всички присътстващи имаха въжможност да чуят литературно - музикална композиция «Безсмъртния Ботев» от учениците на български културно- просветен център «Аз Буки Веди» при Конгреса на българите в Украйна».
По случай на откриването на паметника на Христо Ботев пред гостите беше изнесен празничен концерт от народния танцов състав «Колорит» Измаилски район, с. Каменка и танцов състав «Лудо - Младо» на младежки клуб «Актив».

 

Информационен портал "Българите в Украйна"  -  www.bg-ua.ogr

«назад
ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 СБУДС. Всички права запазени.