УКРАИНО-БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ:
20 години на приятелство, доверие и партньорство.

На 28 март 2012 г. в сградата на Народното Събрание в София се проведе междупарламентарен дебат на тема „Украйна-България: 20 години дружба, доверие и партньорство", организиран от Посолството на Украйна и Атлантическия клуб в Република България. В мероприятието участваха депутати от Народното Събрание на Република България и делегация от Върховната Рада на Украйна, представителите на правителствени, политически, неправителствени и бизнес среди от България, както и мас-медиа от Болгария.
В дебата взеха участие първият демократично избран Президент на България д-р Ж. Желев, Председателят на Групата за дружба между България и Украйна г-н П. Димитров, Председателят на Групата от Върховната Рада на Украйна по междупарламентарни отношения г-н О. Плотников, членът на Съвета на водещите Университети на ООН, бивш вице премиер-министър и министър на икономиката г-жа Л. Шулева, както и представителите на политическите и неправителствените среди в България.
Конференцията бе открита от Председателя на Народното Събрание на РБ г-н Г. Пирински, който подчерта традиционно дружествения характер на украино-българските отношения, установен между двете държави и особено наблегна на необходимостта от използването на вече съществуващия потенциал в двустранното сътрудничество и неговото съдържателно обогатяване. На своя ред, Председателят на Групата от Върховната Рада на Украйна по междупарламентарни отношения г-н О. Плотников информира присъстващите за хода на преговорния процес относно Споразумението за асоциирането на Украйна, в това число и създаване на задълбочена и всеобхватна Зона за свободна търговия. Особено наблегна на важността на бъдещата подкрепа от страна на Болгария за еропейската интеграция на Украйна и споделянето на българския опит в контекста на украинската интеграция.
Учасниците в мероприятието изразиха подкрепа на Украйна по пътя на европейската интеграция и единодушно се изказаха, че мястото на Украйна е сред европейските страни и народи.
В края на междупарламентарния дебат на гостите бе предоставена възможност да се запознаят с фотоизложба, посветена на 20-тата годишнина на дипломатическите отношения между България и Украйна. Представяйки изложбата Посланикът на Украйна в РБ г-н М. Балтажи отбеляза по-важните постижения в развитието на взаимоизгодното сътрудничество между България и Украйна през последните 20 години и подчерта перспективите на бъдещето развитие на дружествените и партньорските двустрани отношения в политическата, търговско-икономическата и културно-хуманитарната сфери.
(Превод: Олга Конова)


http://www.mfa.gov.ua/bulgaria/ua/news/detail/78868.htm

 

«назад
ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 СБУДС. Всички права запазени.