Нови условия за влизане в Украйна

С решение на Кабинета на министрите на Украйна е въведено изискване и са уточнени условията за изчисляване на минимално необходимите финансови средства, които чужденците и лицата без гражданство са длъжни да притежават на влизане в страната. Това изискване касае както лицата, които посещават Украйна с цел планиран престой, така и тези преминаващи транзит през територията й.

Размерът на минималните необходими средства представлява 20 пъти утвърдения за Украйна жизнен финансов минимум за 1 човек за 1 месец, който ежегодно се залага в закона за държавния бюджет. Конкретно, сумата която трябва да притежава чужденецът за един ден престой, е равна на жизнения финансов минимум  (ЖФМ) за 1 месец, разделен на 30 и умножен по 20. Съгласно постановлението чужденецът трябва да притежава средства за планираните дни престой + 5 дни, т. е при планиран престой от 2 дни трябва да се докажат средства за 2+5= 7 дни.

Съгласно закона за бюджета на Украйна за 2014 г. е заложен следният жизнен финансов минимум за 1 човек за 1 месец, въз основа на който се получава следният минимум от средства за 1 ден, които следва да притежават чужденците на влизане:

Период

ЖФМ за 1 месец за 1 човек

Необходими средства за чужденец за 1 ден престой

от 01.01. до 30.06.2014 г

1176 гривни

Около 68 Евро

от 01.07 до 30.09.2014 г.

1207 гривни

Около 70,5 Евро

от 01.10 до 31.12.2014 г.

1256 гривни

Около 73,5 Евро

 

Притежаването на необходимите средства може да бъде удостоверено/доказано по следните начини:

- средства в брой в украинска валута или в чуждестранна конвертируема валута (препоръчително в американски долари или евро);

- документ, потвърждаващ, че необходимата сума може да бъде получена от банкова институция в Украйна;

- международна дебитна/кредитна карта, придружена с документ от банката, потвърждаващ наличието на необходимите средства в нея;

- документ за предплатено настаняване и храна в Украйна;

- договор за туристически услуги (ваучер);

- писмо-потвърждение от лицето, по чиято покана чужденецът посещава Украйна, потвърждаващо, че то се задължава да покрие разходите по престоя и напускането на страната;

- билет за завръщане на чужденеца до държавата на постоянното му местоживеене или до трета страна.

 

Изискването за притежаване на финансови средства не засяга следните категории чужди граждани, влизащи в Украйна:

- чужденци, притежаващи разрешение за пребиваване;

- държавни и правителствени глави, членове на парламенти, техническият персонал, придружаващ делегацията, членовете на семействата на посочените лица, които пристигат по покана на Президента на Украйна, Парламента на Украйна, Кабинета на министрите на Украйна, Парламента на АР Крим, Министерския съвет на АР Крим, министрите и други централни органи на изпълнителната власт на Украйна;

- служители на ООН и членове на техните семейства, които влизат в Украйна с документи за задгранично пътуване, издадени от ООН;

- чужденци и лица без гражданство на възраст под 18 години;

- чужди туристи на круиз;

- членове на екипажа на военни кораби и самолети, които пребивават в Украйна съгласно установения ред;

- членове на екипажа на чуждестранни невоенни кораби и самолети;

- членове на екипажа на граждански въздухоплавателни съдове на международни авиолинии и членове на влаковия персонал на международни влакове, когато се намират на летищата и гарите (станциите), указани в разписанието за движение;

- ръководители на чужди дипломатически и консулски представителства, членове на дипломатическия персонал, консулски длъжностни лица, административно-технически и обслужващ персонал на дипломатически и консулски представителства, служители от апарата на военния аташе и търговските представителства и техните съпрузи, деца и родители, намиращи се на издръжка на указаните лица;

- служителите на МВнР на чужди държави, които посещават Украйна по служба и имат дипломатически или служебен паспорт, и членовете на техните семейства;

- длъжностни лица на международни организации, които посещават Украйна по служба, служители в представителствата на такива организации в Украйна, а също така служители в представителства на чужди държави при международни организации, имащи шаб-квартира в Украйна, които се ползват с дипломатически привилегии и имунитет, а също така и членовете на техните семейства;

- чужденци и лица без гражданство, попадащи под закрилата на закона на Украйна „За бежанците и лицата, нуждаещи се от временна закрила”.

http://www.mfa.bg/embassies/ukraine/events/bg/2096/59/2780/index.html

«назад
ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 СБУДС. Всички права запазени.