Украйна е един от основните търговски партньори на България.

Търговско-икономически отношения между Република България и Украйна

Украйна е един от основните търговски партньори на България. През 2013 г. тя е на 15-о място в общия стокообмен и заема 1.9% от износа и 2.2% от вноса на България. Българската общност (диаспора) в Украйна наброява около 225 000 души (по украински данни), което е допълнителна предпоставка за разширяване на сътрудничеството в икономическата област между двете страни.

През периода 2003-2008 отчетливо се забелязва тенденция на увеличаване на взаимната търговия в т.ч. и на българския износ. През 2009 г. в резултат на глобалната икономическа криза рязко намаляват както общият стокообмен (-58.6%), така също българският износ с 48.5% и украинският внос с 59.5%. През 2010 г. се наблюдава: ръст на стокообмена с 5.3% - 1323.8 млн. щ.д., което се дължи основно на ръст на износа с 96.4%, достига 264.5 млн. щ.д., същевременно има спад във вноса с 4.5%, достига 1059.3 млн. щ.д. Отрицателното салдо е намаляло до 794.8 млн. щ.д.

През 2013 г., сравнено с 2012 г. стокообменът се е увеличил със 17.2%, като износът се е увеличил с 82.1%, а вносът е намалял със 7.0%.В номенклатурата на износа през 2013 година 1 стокова група е формирала 63.2% от износа нефтени масла, медикаменти 7.2%. Останалите стокови групи са с относителен дял под 2.0%.

Има потенциал да бъдат предложени на украинския пазар оборудване за хранително-вкусовата промишленост и хранителни стоки, изделия на електрониката, подемно-транспортни машини, оптични уреди и апарати, металообработващи машини, ел. двигатели и генератори, мъжка и дамска конфекция, керамични настилки и облицовки от емайл, санитарно оборудване от керамика и др.

Вносът от Украйна се състои основно от каменни въглища, нефтени суровини, продукти от желязИнвестиции

Има обективни условия за засилване на сътрудничеството в областта на инвестициите. В България са създадени най-благоприятни условия за работа на чуждестранните инвеститори.

По данни на БНБ за периода 1996-2011 г. привлечените инвестиции от Украйна са в размер на 22.3 млн. евро, което представлява едва 0.06% от общия размер на инвестициите за периода (39.8 млрд. евро) и страната заема 73-то място.

През 2013 г. (по данни на БНБ) няма регистрирани инвестиции от Украйна.

По Закона за насърчаване на инвестициите до момента няма сертифицирани проекти с участието на украински инвеститори.

В Украйна работят 200 предприятия с участие на български капитал, от които 67 са представителства на български компании.

Данните на официалната статистика не отразяват реално действителното състояние на инвестиционното сътрудничество. Често инвестициите се извършват от български или украински фирми, но реално това са компании, които са регистрирани в офшорни зони.

През октомври 2010 г. българската компания "Каолин" АД откри в Украйна фабрика за обогатяване и преработка на кварцов пясък, като реализираният инвестиционен проект е на стойност 15 млн. щ.д.

Увеличаването на инвестициите и туристопотока от Украйна биха помогнали за намаляване на дебаланса в търговията със стоки.

4. Туризъм

България е атрактивен туристически пазар за украински граждани. Българската страна е заинтересована от създаването на максимално благоприятни условия за туристически пътувания между двете страни, с цел разширяване на туристическия обмен.

След актуализирането на действащата Спогодбата за взаимни пътувания на гражданите на двете страни през 2004 г., която създава по-добри условия за взаимните пътувания в двете посоки, се наблюдава тенденция на нарастване на туристическия обмен.

 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vip/business_compass/business_compass_ukraine_07_2013.pdf

«назад
ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 СБУДС. Всички права запазени.