На вниманието на всички абитуриенти

Скъпи абитуриенти, добре дошли в нашето информационно пространство - сайта на Сдружението за българо-украинска дружба и сътрудничество. Ако Вие сте решили да продължите обучението си в Украйна, ние ще се опитаме да Ви помогнем да намерите необходимата информация за това, какви висши учебни заведения има в Украйна, факултети и специалности. Предлагаме Ви списък на 172 висши учебни заведения, одобрени от Министерството на образованието и науката на Украйна:

1 Академия на адвокатурата на Украйна (гр.Киев)
2 Академия по муниципално управление (Киев)
3 Белоцерковски държавен аграрен университет (Била церква)
4 Буковински държавен медицински университет (Чернивци)
5 Виницки държавен аграрен университет (Виница)
6 Виницки държавен педагогически университет „Михайло Коцюбински"
7 Виницки национален технически университет
8 Волински Национален университет „Леся Украинка" (Луцк)
9 Виницки Национален медицински университет" М. И. Пирогов"
10 Държавна Академия на жилищно-комуналното стопанство (Киев)
11 Държавна Академия за ръководните кадри на културата и изкуствата (Киев)
12 Държавна Академия по статистика, отчетност и одит към Държкомстат на Украйна (Киев)
13 Държавна пилотна Академия на Украйна (Кировоград)
14 Държавен университет на информационно-комуникационните технологии (Киев)
15 Днипродзержински държавен технически университет (Днипродзержинск)
16 Днипропетровська Държавна медицинска Академия (Днипропетровск)
17 Днипропетровски държавен университет на вътрешните работи
18 Днипропетровски Национален университет „Олес Гончар"
19 Днипропетровски Национален университет на железопътния транспорт „Академик В. Лазарян"
20 Днипропетровски университет по икономика и право
21 Донбаска Държавна Академия по строителство и архитектура (Макиевка)
22 Донбаска Държавна машиностроителна Академия (Краматорск)
23 Донбаски държавен технически университет (Алчевск)
24 Донецки държавен университет по икономика и търговия „Михайло Туган-Барановски" (Донецк)
25 Донецки институт на туристическия бизнес
26 Донецки Национален медицински университет „Максим Горки"
27 Донецки Национален технически университет
28 Донецки Национален университет
29 Дрогобицки държавен педагогически университет „Иван Франко" (Дрогобич)
30 Европейски университет по финанси, информационни системи, мениджмънт и бизнес (Киев)
31 Житомирски държавен технологически университет (Житомир)
32 Житомирски държавен университет „Иван Франко"
33 Запорожска Държавна инженерна Академия (Запорожие)
34 Запорожски държавен медицински университет
35 Запорожски Национален университет
36 Запорожски Национален технически университет
37 Ивано-Франковски държавен медицински университет (Ивано-Франковск)
38 Ивано-Франковски Национален технически университет за нафта и газ
39 Камянец-Подолски държавен университет (Камянец Подолски)
40 Киевски хуманитарен институт (Киев)
41 Киевска Държавна Академия po водeн транспорт «Гетман Петрo Конашевич-Сагайдачни»
42 Киевски международен университет
43 Киевски градски педагогически университет „Б. Д. Гринченко"
44 Киевски Национален икономически университет „Вадим Гетман"
45 Киевски Национален лингвистичен университет
46 Киевски Национален търговско-икономически университет
47 Киевски Национален университет по строителство и архитектура
48 Киевски Национален университет „Тарас Шевченко"
49 Киевски Национален университет по култура и изкуства
50 Киевски Национален университет по технологии и дизайн
51 Киевски университет по право към НАН на Украйна
52 Киевски университет по пазарни отношения
53 Кировоградски държавен педагогически университет „Володимир Виниченко" (Кировоград)
54 Кировоградски Национален технически университет
55 Кременчугски държавен политехнически университет „Михайло Остроградски" (Кременчуг)
56 Криворожски държавен технически университет (Кривой рог)
57 Кримски държавен медицински университет „ С. И. Георгиевски" (Симферопол)
58 Лугански държавен медицински университет (Луганск)
59 Лугански Национален аграрен университет
60 Лугански Национален педагогически университет „Тарас Шевченко"
61 Луцки Национален технически университет (Луцк)
62 Лвивска търговска Академия (Лвив)
63 Лвивска национална Академия по изкуства
64 Лвивски държавен аграрен университет
65 Лвивски Национален медицински университет" Данило Галицки"
66 Лвивски Национален университет „Иван Франко"
67 Мелитополски държавен педагогически университет (Мелитопол)
68 Николаевски държавен аграрен университет (Николаев)
69 Николаевски държавен хуманитарен университет „Петро Могила"
70 Николаевски областен институт по следдипломно педагогическо образование
71 Международен Соломонов университет (Киев)
72 Между регионална Академия по управление на персонала (Киев)
73 Национална Академия на вътрешните работи на Украйна (Киев)
74 Национална Академия на държавното управление при Президента на Украйна (Киев)
75 Национална Академия на Държавната митническа служба на Украйна „Богдан Хмельницки" (гр.Хмелницки)
76 Национална Академия по изобразително изкуство и архитектура (Киев)
77 Национална Академия по природно-защитно и курортно строителство (Симферопол)
78 Национална Академия по управление (Киев)
79 Национална медицинска Академия по следдипломно образование „П. Л. Шупик" (Киев)
80 Национална металургическа Академия на Украйна (Днипропетровск)
81 Национална юридическа Академия „Ярослав Мудри" (Харкив)
82 Национален авиационен университет (Киев)
83 Национален аеро-космически университет „М. Е. Жуковски" ("Харкивски авиационен институт" )
84 Национален добивен университет (Днипропетровск)
85 Национален горско-технически университет на Украйна (Лвов)
86 Национален медицински университет „Акад. А. А. Богомолец" (Киев)
87 Национален педагогически университет „М. П. Драгоманов" (Киев)
88 Национален технически университет на Украйна ("Киевски политехнически институт" )
89 Национален технически университет ("Харковски политехнически институт")
90 Национален транспортен университет (Киев)
91 Национален университет по био-ресурси и природно-ползване на Украйна (Киев)
92 Национален университет на държавната данъчна служба на Украйна (Ирпен)
93 Национален университет на водното стопанство и природно-ползване (Ровно)
94 Национален университет "Киево-Могилянска Академия" (Киев)
95 Национален университет по корабостроене „Адмирал Макаров" (Николаев)
96 Национален университет "Лвивска политехника"
97 Национален университет "Острожска Академия"
98 Национален университет по физическо възпитание и спорт на Украйна (Киев)
99 Национален университет по хранителни технологии (Киев)
100 Национален фармацевтичен университет (Харков)
101 Одеска Държавна Академия по строителство и архитектура (Одеса)
102 Одеска Държавна Академия по студ
103 Одески държавен медицински университет
104 Одеска национална Академия по съобщения «А.С.Попов»
105 Одеска национална Академия по хранителни технологии
106 Одеска национална морска Академия
107 Одеска национална юридическа Академия
108 Одески държавен екологически университет
109 Одески държавен икономически университет
110 Одески Национален морский университет
111 Одески Национален политехнически университет
112 Одески Национален университет „И. И. Мечников"
113 Переяслав-Хмелницки държавен педагогически университет „Григори Сковорода"
114 Южно-украински държавен педагогически университет „К. Д. Ушински", (Одеса)
115 Полтавска Държавна аграрна Академия (Полтава)
116 Полтавски държавен педагогически университет „В. Г. Короленко"
117 Приазовски държавен технически университет (Мариупол)
118 Приднепровска Държавна Академия по строителство и архитектура (Днипропетровск)
119 Прикарпатски Национален университет „Васил Стефаник" (Ивано-Франковск)
120 Севастополски Национален технически университет
121 Севастополски Национален университет по ядрената енергия и промишленост
122 Словянски държавен педагогески университет (Словянск)
123 Сумски държавен университет
124 Сумски Национален аграрен университет
125 Източно-украински Национален университет „Володимир Дал" (Луганск)
126 Таврийска Държавна агротехническа Академия (Мелитопол, Запорожка обл.)
127 Таврийски Национален университет „В. И. Вернадски" (Симферопол)
128 Тернопилски държавен медицински университет „И. Я. Горбачевски" (Тернопил)
129 Тернопилски държавен технически университет „Иван Пулюй"
130 Тернопилски Национален икономически университет
131 Тернопилски Национален педагогически университет „Володимир Гнатюк"
132 Ужгородски Национален университет (Ужгород)
133 Украинска Академия по банково дело (Суми)
134 Украинска Държавна Академия на железопътния транспорт (Харкив)
135 Украинска инженерно-педагогическа Академия (Харкив)
136 Украинска медицинска стоматологическа Академия (Полтава)
137 Украински държавен университет по водно стопанство използване на природата (Ривне)
138 Укрански държавен университет по икономика и финансите на Министерството по финансите на Украйна (Киев)
139 Украински държавен химикотехнологически университет (Днипропетровск)
140 Украински институт по лингвистика и мениджмънт (Киев)
141 Умански държавен аграрен университет (Уман)
142 Умански държавен педагогически университет „Павло Тичина"
143 Университет по икономика и право "Крок" (Киев)
144 Университет по гражданска защита на Украйна (Харкив)
145 Харкивска Държавна Академия по дизайн и изкуства (Харкив)
146 Харкивска Държавна Академия по култур
147 Харкивска Държавна зооветеринарна Академия
148 Харкивска медицинска Академия по следдипломно образование
149 Харкивска национална Академия по градско стопанство
150 Харкивски хуманитарен университет "Народна украинска Академия"
151 Харкивски държавен технически университет по строителство и архитектура
152 Харкивски държавен университет по изкуства «И. П. Котляревски»
153 Харкивски държавен университет по хранене и търговия
154 Харкивски Национален автомобилно-пътен университет
155 Харкивски Национален аграрен университет „В. В. Докучаев"
156 Харкивски Национален икономически университет
157 Харкивски Национален медицински университет
158 Харкивски Национален педагогически университет „Григори Сковорода"
159 Харкивски Национален технически университет по селско стопанство „Петро Василенко"
160 Харкивски Национален университет на вътрешните работи
161 Харкивски Национален университет „В. Н. Карамзин"
162 Харкивски Национален университет по радиоелектроника
163 Харкивски университет на Въздушните сили „Иван Кожедуб"
164 Херсонски държавен университет (Херсон)
165 Херсонски Национален технически университет
166 Хмелницки Национален университет (Хмелницк)
167 Черкаски държавен технологически университет (Черкаси)
168 Черкаски институт по пожарна безопасност „Герои на Чорнобил"
169 Черкаски Национален университет „Богдан Хмелницки"
170 Чернивецки Национален университет „Юрий Федкович" (Чернивци)
171 Чернигивски държавен технологически университет (Чернигив)
172 Ялтински университет по мениджмънт

 

Предлагам Ви да видите няколко снимки от Националния технически университет на Украйна, гр.Киев (Киевския Политехнически Институт - КПИ), който завърших и аз!

 

 

   
   
   

 

«назад
ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 СБУДС. Всички права запазени.