"Велики и видни украинци-българолюбци"

"Велики и видни украинци-българолюбци" е наименованието на книгата, която ще бъде издадена с помощта на Сдружение за българо-украинска дружба и сътрудничество. Книгата е написана от историк, преподавател в Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите при СУ гл. ас. Никола Караиванов. Сборникът съдържа 27 статии, публикувани в рубриката „Украинци - българолюбци" на културно-просветния вестник на българите в Украйна „Роден край", който излиза от 1989 г. в гр. Одеса.  В статиите са представени известни личности на Украйна и България. Те дават информация за отношението на украинските интелектуалци от различни поколения към България и българския народ. По този начин се проследява не само историческата, а културната и интелектуалната близост между двата народа.

Сборникът съдържа интересна информация за известни украински писатели, дейци и интелектуалци, които са обичали България и българския народ, виждали са сходството в културата и бита на двата народа. Украинците българолюбци са представени в 3 групи:
1. Които не са посещавали България, но пишат за нея, като Иван Франко, Олга Кобилянска и др.
2. Които са посещавали България и са общували с нашите интелектуалци по това време, като Леся Украинка, Микола Лисенко, проф. Иларион Свенцицкий и др.
3. Които са живели, работили и починали в България, като проф. Михайло Драгоманов, акад. Михайло Попруженко, Михайло Парашчук и др.
Посочен е приносът на редица велики и видни украински интелектуалци за развитието на българската култура и литература. Прогонени от украинската земя от руската империя и болшевишката власт, те се установяват в България и дават значителен принос за образователния, научен и културен просперитет на българския народ.
Сдружението за българо-украинска дружба и сътрудничество се гордее с това, че има възможността да участва в издаването на тази толкова важна за българския и украинския народи книга, която ще допринесе за сближаване и развитие на двустранните отношения на двете нации. Предлагайки този сборник, Сдружението допринася за разкриване на духовната и интелектуалната връзка между България и Украйна, укрепване на дружбата между двата народа. Подобна литература е безценен източник за развитието на националните ценности, възпитава интерес и любов към своя народ, историята и произхода му. Толкова тясно преплетени народи, с такава богата история, духовност и култура могат и имат какво да покажат на света, затова е толкова ценно сътрудничеството между тях и е толкова важно да се говори и да се разкриват фактите от миналото, да се взема поука за бъдещите ни поколения!

«назад
ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 СБУДС. Всички права запазени.