ПРАВЛIННЯ АСОЦIАЦΙΪ БОЛГАРО-УКРАΪНСЬКОΪ ДРУЖБИ ТА СПIВРОБΙТНИЦТВА


Керівним органом АСОЦIАЦΙΪ БОЛГАРО-УКРАΪНСЬКОΪ ДРУЖБИ ТА СПIВРОБΙТНИЦТВА являється Правлiння Асоцiацii.
Правління Асоціації нараховує сім осіб, які створили Асоціацію. Вони вибрані строком на п'ять років. Юридичнi особи, члени Асоціації, можуть вибирати членами Правлiння і особи, якi не являються членами Асоціації.

Правління вибирає Голову Правління із своїх членів.

Питаннями створення нових посад розпоряджається Правлiння Асоцiацiї.

Правління скликається на засідання Головою або по вимозі 1/3 членів, через відправлення прохання до Голови. Якщо він не скликає засідання в однотижневий строк, тоді засідання може бути скликаним кожним зацікавленим в тому членом Правління.


Права Правління:
1. Керує діяльністтю АСОЦIАЦΙΪ БОЛГАРО-УКРАΪНСЬКОΪ ДРУЖБИ ТА СПIВРОБΙТНИЦТВА, а також установлює об'єм представницької влади її окремих членів;
2. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
3. Приймає внутрішні акти Асоціації, за винятком Статуту;
4. Розпоряджується майном Асоціації при дотримці вимог цього Статуту та закону;
5. Підготовлює та вносить до Загальних зборів проект бюджету;
6. Підготовлює та вносить до Загальних зборів звіт про діяльність Асоціації;
7. Приймає рішення стосовно інвестицій Асоціації та впроваджує їх виконання;
8. Приймає конкретні рішення стосовно організації та оплати праці;
9. Опреділяє адресу Асоціації;
10. Приймає та звільнює членів;
11. Приймає почесних членів;
12. Опреділяє розмір членського внеску;
13. Приймає рішення про додаткові майнові внески для відшкодування вбитків попередніх років та встановлює їх розмір і строки їх подачі;
14. Приймає організаційну структуру та штат Асоціації;
15. Приймає плани та програми на діяльність Асоціації, опреділяє порядок та організовує їх виконання;
16. Утворює цілеві грошові фонди та розпоряджається ними;
17. Здійснює спонсорство згідно Закону;
18. Приймає рішення про відкриття та закриття філій;
19. Приймає рішення про участь в інших організаціях;
20. Приймає рішення про створення, перетворення та припинення торгових товариств та юридичних осіб з некомерсійною метою;
21. Опреділяє ліквідатора;
22. Назначає та звільнює керівників філій.

Правління може приймати рішення якщо на його засіданнях присутні більше половини його членів.

Рішення Правління приймаються більшісттю голосів всіх членів.

Присутньою рахується і особа, яка має двосторонній конферентний зв'язок (телефонна або відео) або інший зв'язок, який гарантує установлення особистості члена та дає можливість йому брати участь в обсудженні питань та прийнятті рiшень. Голосування цього члену доказується Протоколом Голови засiдання.

Правління може приймати рiшення і без проведення його засідання, якщо Протокол з прийнятими рішеннями буде підписаний без зауважень та обурень всіма його членами.

 

ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 АБУДС. Всі права захищені.