Головнi портал-адреси, якi представляють iнтерес для українських пiдприємств, якi мають намiр працювати з Болгарією

БОЛГАРСЬКИЙ НАРОДНИЙ БАНК (БНБ)
Aдрес: пл. "Князь Александр І" №1, Софiя 1000
Рабочий час: щодня з 8:30 до 17:00 ч., з клієнтами - до 15:45 год.
Телефон: (+3592) 91459
S.W.I.F.T. BNBGBGSF
Reuters BNBB
E-mail: press_office@bnbank.org
Web: www.bnb.bg

МIНIСТЕРСТВО EКОНОМIКИ I ЕНЕРГЕТИКИ
София 1052, вул. Славянска, 8
тел.: (+3592) 940 71
тел./факс: (+3592) 987 64 88
факс: (+3592) 988 55 32
1000 София, ул. "Ал. Батенберг"
тел.: (+3592) 988 20 11
Web: www.mi.government.bg;
E-mail: e-docs@mee.government.bg

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
София 1054
пл. Света Неделя, 5; бул. Ал. Стамболийски 39
тел.: (+3592) 981 01 11
факс: (+3592) 981 18 30
Web: www.mh.government.bg

МIНIСТЕРСТВО ЗЕМЛЕРОБСТВА I ПРОДОВОЛЬСТВА
София 1040
бул. Христо Ботев, 55
тел.: (+3592) 985 11 199
факс: (+3592) 980 62 56
Web: www.mzh.government.bg/

МIНIСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
София 1056
бул. Ал. Стаболийски, 17
тел.: (+3592) 989 48 38
факс: (+3592) 987 89 26
Web: www.mc.government.bg

АГЕНЦIЯ МИТНИЦI
София 1000
ул. Г. С. Раковски, 47
тел.: (+3592) 9859 40 01
Web: www.customs.bg

БОЛГАРСЬКА АГЕНIЦИЯ IНВЕСТИЦIЙ
София 1000
ул. Аксаков, 31
тел.: (+3592) 985 55 00
факс: (+3592) 980 13 20
E-mail: fia@investbg.government.bg
Web: www.investbg.government.bg

БОЛГАРСЬКИЙ ИНСТИТУТ ПО СТАНДАРТИЗАЦΙΪ
София 1797
кв. Изгрев, ул."165", 3-А
тел.: (+3592) 81 74 504
факс: (+3592) 81 74 535 E-mail: info@bds-bg.org
Web: www.bds-bg.org

ДЕРЖАВНА АГЕНЦIЯ ПО МЕТРОЛОГΙΪ ТА ТЕХНIЧНОМУ НАДЗОРУ
София 1000
ул. Шести септември, 21
тел.: (+3592) 98 98 488 (централа), 988 48 19 (библиотека) 980 89 20
факс: (+3592) 989 84 88
E-mail: mail@sasm.orbitel.bg
Web: www.sasm.government.bg

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ ПО РИНКУ ТОВАРIВ ТА ТОРГАХ
София 1000
пл. Света Неделя, 1
тел.: (+3592) 80 15 25
факс: (+3592) 87 20 60
Web: www.dksbt.bg

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ ПО ЦIНАХ
София 1000
ул. Врапча 23
тел.: (+3592) 981 16 55
факс: (+3592) 980 26 47
Web: www.ssec.bg

КОМIСIЯ ПО ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦIΪ
София 1000
бул. Витоша, 18
тел.: (+3592) 986 77 06
факс: (+3592) 980 73 15
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Web: www.cpc.bg

БТПП - Болгарська Торговельно-промислова Палата
Божидар Божинов, Голова Болгарської ТПП
Весела Кристева, експерт Координация и контрол
тел.: (+3592) 987 25 28, 8117 453, 8117 582
E-mail: bojinov@bcci.bg, bcoffers@bcci.bg

Цветан Симеонов, заместник-председател
тел.: (+3592) 987 78 26, 8117 454
E-mail: simeonov@bcci.bg

Красимир Дачев, заместник-председател
E-mail: dachev@bcci.bg

Тодор Стайков, заместник-председател
тел.: (+3592) 8117 584
E-mail: staikov@bcci.bg

ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 АБУДС. Всі права захищені.