Кръгла маса «Споразумение за асоцииране Украйна-ЕС
и неговото въздействие върху българо-украинските отношения»

На 14 ноември 2013 година по инициатива Групата за приятелство България -Украйна в 42-то Народно събрание, Българо-украинската индустриална камара, като член на Българска Търговско-Промишлена Палата, Посолството на Украйна в Република България бе проведена Кръгла маса на тема: «Споразумението за асоцииране Украйна-ЕС и неговото въздействие върху българо-украинските отношения». Събитието бе водено от г-н Соломон Паси с участието на високопоставените гости: Председателя на Народното събрание на РБ г-н Миков, Посланика на Украйна в България г-н Микола Балтажи, Председателя на Групата за приятелство България - Украйна в 42-то Народно събрание г-н Господинов, Председателя на Българо-украинската индустриална камара г-жа Лидия Шулева, Председателя на Асоциацията на българите в Украйна г-н Кисе, Декана на факултета по Славянска филология при СУ професор Карагьозов, представителите на дипломатическата мисия на Украйна в България и многобройните гости.
Сред основните аспекти на Кръглата маса беше изразена пълна подкрапа за подписване на Споразумението от страна българския парламент в лицето на Председателя на парламента г-н Миков, Председателя на комисията по външни работи Яняки Стоилов и всички участници в мероприятието.
В словото си Посланика на Украйна изрази оптимизъм и увереност в успешното подписване в град Вилнюс в края на този месец на Споразумението за асоцииране на Украйна в ЕС, акцентира вниманието на присъстващите върху подготовката на Украйна към предстоящото събитие, проведените реформи, отговорността на украинския народ и реалността от предстоящото асоцииране.
Председателят на Българо-украинската индустриална камара г-жа Лидия Шулева представи подробен анализ на икономическата част от Споразумението за асоцииране на Украйна относно премахването на митата и в двете посоки за голяма част от стоките, намаляване на нетарифните пречки пред търговията, намаляване на техническите бариери пред търговията, свързани със стандарти, технически изисквания, тяхното опростяване, разпоредби относно прилагането на санитарни и фито-санитарни мерки. Предвижданата либеризация на търговията ще се отнася не само към стоки, а и към услуги. Г-жа Шулева отбеляза, че Споразумението ще включва и разпоредби свързани с енергийни аспекти. Изграждането на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна ще даде възможност за насърчаване на търговско-икономическите отношения и между България и Украйна.
В подкрепа на предстоящото асоцииране на Украйна към Европейския съюз са се изказали Председателя на Асоциацията на българите в Украйна г-н Кисе, Председателя на синдиката КНСБ г-н Никола Ненков, Председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев, Председателя на Групата за приятелство България - Украйна в 42-то Народно събрание г-н Господинов, Декана на факултета по Славянска филология при СУ професор Карагьозов, Професор от Варненския Свободен Университет г-жа Нина Дюлгерова, Председателя на Общините г-жа Гинка Чавдарова. Пожелания за успешното подписване на Споразумението за асоцииране на Украйна в ЕС съпровождаха мероприятието, което завърши в духа на оптимизма и увереността в положителния резултат.

 

«назад
ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 АБУДС. Всі права захищені.